زندگی

زندگی همیشه جاریست و مرگ تولد دوباره ای است برای ادامۀ آن تا ابد

» خسته بودم. :: ۱۳٩٦/٦/۱٤
» چه زود دیر می شود :: ۱۳٩۳/۱٠/٧
» تصویری از خاطرات :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» چشمان خیس :: ۱۳٩٢/٤/٢۳
» سراب حرفهایت :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» حرف هایی از سر آشفتگی :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٤
» سکوت :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» بانوی شعر هایم :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» لبخند را از لب هایم دزدیده اند :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» حس شکفتن یک لبخند :: ۱۳٩۱/۳/٢٠
» فرهاد شعر هایم :: ۱۳٩۱/٢/۱٤
» سرودن احساس :: ۱۳٩۱/٢/۳
» شعرهای کودکانه ام :: ۱۳٩۱/٢/۱
» دوباره باران :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» گاه رفتن ... :: ۱۳٩٠/٩/۸
» تصویر یک لبخند :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» آسمان خیال :: ۱۳٩٠/٦/۳
» هدیه تو :: ۱۳٩٠/۳/۱٧
» یاد تو :: ۱۳٩٠/۱/٢٥
» ۱۳۸٩/۸/۱٩ :: ۱۳۸٩/۸/۱٩
» تهران من :: ۱۳۸٩/۸/۱۳
» نا خواسته :: ۱۳۸٩/٧/٦
» عکس قلب من :: ۱۳۸٩/٥/۱٩
» کودکی هایم :: ۱۳۸٩/٤/٢٧
» خلیج همیشه فارس :: ۱۳۸٩/۳/۱٥
» قافیه پرداز شعرم تویی... :: ۱۳۸۸/۸/۳
» رویای پاییزی :: ۱۳۸۸/٧/۱۸
» دیگر دیر است :: ۱۳۸۸/٦/۱۸
» تنهایی :: ۱۳۸۸/٢/٧
» سیزدهمین روز بی تو :: ۱۳۸۸/۱/٢٧
» آدمها و زندگی :: ۱۳۸۸/۱/٢
» گریز :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٤
» کافی شاپ :: ۱۳۸٧/۱٢/٩
» عکس قدیمی :: ۱۳۸٧/۱٢/٦