زندگی

زندگی همیشه جاریست و مرگ تولد دوباره ای است برای ادامۀ آن تا ابد

بانوی شعر هایم

 محض خاطر پاییز هم که شده بگو

درکدامین برگریزان،

قدمهایت بارانی خواهد شد،

ای سبز ترین رویای زمین

----

ای صمیمی ...برای اندوه دستهایم انتظارت را خواهم کشید.
شاید یک روز ، عبورت از کوچۀ تنهایی من هم بیفتد .

----

تو

حکایت شیفتگی ام را می دانی

اما نگاه نجیبت مانع از آن است

تا بدون اجازۀ قلبت بگویی که

 دوستم داری

 

بانوی شعرهایم...

این روزها

قافیه بر من تنگ شده !

خیالت را بفرست

می خواهم دوباره

از عشق بسُرایم

برچسب‌ها: پاییز, نگاه نجیب, انتظار