زندگی

زندگی همیشه جاریست و مرگ تولد دوباره ای است برای ادامۀ آن تا ابد

تصویر یک لبخند

وقی قطره های باران

شیشه های غبار گرفتۀ پنجره  را

سرشار از لطافت کند

خواهم دانست

برای رسیدن به پاییز دوست داشتنی

روزها ی اندکی بافی مانده.

آن وقت دوباره

بر لبهای خسته و بی رنگم

تصویر یک لبخند را

ترسیم خواهم کرد.

 

برچسب‌ها: دوباره پاییز, لبخند خیس