زندگی

زندگی همیشه جاریست و مرگ تولد دوباره ای است برای ادامۀ آن تا ابد

هدیه تو

 

        

دوباره دشت

از سرخی گلهای شقایق

رنگ خواهد گرفت

و دوباره نسیم

در گوش پرستوهاخواهدخواند

باز گشتم را.

من با تو

دوباره آشتی خواهم کرد

و دستهایت بار دیگر

محبت را هدیه خواهد داد

به شانه هایم...

 

برچسب‌ها: من و تو دوباره