زندگی

زندگی همیشه جاریست و مرگ تولد دوباره ای است برای ادامۀ آن تا ابد

یاد تو

کنار حوض فیروزه ای خانه

عطر حضورت

در گلبرگهای یاس پیچیده بود .

صدای اذان می آمد

از گلدسته های مسجد اعظم .

 دستهایت هنوز خیس بود .

و موهای سفید جلوی پیشانی ات

آشفته....

انگار توی صورتت ستاره ای نور پاشیده بود

طوری می درخشید که رنگ چشمهایت

به آبی  می زد

یاد گار تو امروز یک قاب عکس است

که بر دیوار خانه آویخته شده.

پی نوشت:.....

برچسب‌ها: تو و یادت