زندگی

زندگی همیشه جاریست و مرگ تولد دوباره ای است برای ادامۀ آن تا ابد

 

مشاهده یادداشت خصوصی

برچسب‌ها:

تهران من

  شهر من نماد یک شکوه است

جایی که در آن چشم گشودم

و تمامی خاطراتم در خیابانهایش باقی ست.

تهران زیبای من

شبهایت نورباران چراغ خانه هاست

و روزت با خورشید روشن.

تو  رویای آنهایی هستی

که آرزوی دیدنت را دارند

یاسهای بنفش بر دیوارها

و درختان پر بار خرمالو در حیاط خانه ها

کودکیهایم را در خود تکرار می کند.

اینجا من در هوایت نفس کشیده ام 

و زیر آسمانت ، شبها با ستاره ها

حرف زده ام .

اگر آنها که به عشق دیدنت

از دیار خود  به اینجا کوچ  نمی کردند

من چون گذشته ها

می توانستم در آسمان

تمام ستارگان را شماره کنم

برچسب‌ها: رویایی بی تعبیر, گذشته های رویایی