زندگی

زندگی همیشه جاریست و مرگ تولد دوباره ای است برای ادامۀ آن تا ابد

عکس قلب من

 

یک کوله بار پر از خاطره

همراه روزها و شبها یمان خواهد بود

سفر به دیار ی سبز

و به دریای آبی...

وقتی نگاه مهربانت

جستجو گر چشمانم بود

 دریا صدفها را به پایمان می ربخت

 و من خنده کنان می دویدم

در امتداد ساحل  آرام

و تو با  دستهایت

بر روی شن های داغ و سوزان

عکس قلب مرا می کشیدی...

برچسب‌ها: قلب من, شن های داغ