زندگی

زندگی همیشه جاریست و مرگ تولد دوباره ای است برای ادامۀ آن تا ابد

خلیج همیشه فارس

تو را باید از صدایت شناخت

که موسیقی باران در وجودت جاریست

تو را باید ستایش کرد در عظمت گستردۀ آبهایت

ای خلیج همیشه فارس

قسم به نامت که در طپش قلب جنوب

و در شمارش نبض حیات سرزمینم

هستی و خواهی بود تا ابد.

ای مرواریدهای نهفته در صدفها

بر گردن خلیج بدرخشید

و ای ماهیگیران 

 تورها را چون حریری بر آبهایش پهن کنید

و بتازید ای بلم ها بر آبهای نیلگونش به اقتدار ایران.

برچسب‌ها: خلیج همیشه فارس