زندگی

زندگی همیشه جاریست و مرگ تولد دوباره ای است برای ادامۀ آن تا ابد

قافیه پرداز شعرم تویی...

 ای قافیه پرداز  شعر هایم ...

امروز دوباره خواستم غزلی بگویم

اما باز هم برای گفتن از تو و عشقت

نگاهم روی کاغذ مات شده و ذهنم عزا گرفته!

همیشه این تو بودی که شعرم را تمام می کردی.

اینک شرمنده ام چگونه بار دیگر،

از تو ، برای غزلهای عاشقانه ام

سراغ قافیه ای تازه را بگیرم  ؟!

برچسب‌ها: قافیه عشق